Aan de opsplitsing tussen het vruchtgebruik van de langstlevende en de naakte eigendom van andere erfgenamen kan in principe een einde worden gemaakt

Het is uiteraard steeds mogelijk in onderling akkoord, maar ook tegen de wil in van vruchtgebruiker of naakte eigenaar kan een einde gemaakt worden aan de opsplitsing.

Indien deze opsplitsing in alle gevallen zou moeten gehandaafd blijven, zou er een probleem van gebrek aan zorgvuldig beheer van goederen kunnen ontstaan. Immers het goed behoort toe aan de naakte eigenaar, maar de vruchtegruiker moet de meeste herstellingen doen. Hij zou bijvoorbeeld kunnen wachten om een dak te herstellen, wanneer de verstandhouding met de naakte eigenaar slecht is.

Wanneer iemand niet vrijwillig akkoord is, zal men zich steeds tot een rechter moeten wenden, maar de rechter zal niet in alle gevallen een einde kunnen maken aan de opsplitsing.

Belgie