Een erfgenaam verkrijgt de blote eigendom van de erflater

Artikel 918 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

 

Men vermoed hier dat de prijs niet betaald is en dat het om een schenking buiten erfdeel gaat.

 

Bovendien moet men rekening houden met de successierechten. Daar wordt het eigendom geacht nog in volle eigendom aanwezig te zijn in de nalatenschap.

2. Voor het berekenen van de successierechten worden de eigendommen waarop het vuchtgebruik eindigt in een aantal gevallen toch geacht zich in de nalatenschap van de overledene te bevinden:

        a. Ingeval de erflater het eigendom aan een erfgenaam heeft verkocht met voorbehoud van vruchtgebruik

        b. Ingeval de erflater het eigendom samen met de erfgenaam heeft aangekocht, de erflater voor het vruchtgebruik en de erfgenaam voor de blote eigendom.