Erven van vruchtgebruik door de vader of moeder van de overledene

Wanneer de overledene zowel:

- geen afstammelingen nalaat;

- geen broer of zus nalaat;

- nog slechts 1 ouder nalaat;

- geen bloedverwanten in de rechte lijn nalaat in de familie van zijn overleden ouder;

- slechts verwanten in de zijlijn nalaat in de familie van zijn overleden ouder.

Dan erft zijn overlevende ouder der helft van zijn nalatenschap en 1/3 deel vruchtgebruik op de andere helft van de nalatenschap.

De andere helft van de nalatenschap komt toen in dit geval aan de verwanten in de zijlijn in de familie van de overleden ouder.

Volgende bladzijde >>