Wetboek der Successierechten

Hoofdstuk III: Waardering van het belastbaar actief : Afdeling II. Bijzondere regelen

Artikel 21 anno 2007:

In afwijking van artikel 19, wordt de belastbare waarde der tot de nalatenschap behorende goederen als volgt vastgesteld:

V. Voor de op het hoofd van een derde gevestigde lijfrenten en andere levenslange uitkeringen, door de vermenigvuldiging van het jaarlijks bedrag der uitkering met het getal:

18, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, 20 jaar oud is of minder;

17, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 20 tot 30 jaar oud is;

16, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 30 tot 40 jaar oud is;

14, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 40 tot 50 jaar oud is;

13, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 50 tot 55 jaar oud is;

11, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 55 tot 60 jaar oud is;

9,5, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 60 tot 65 jaar oud is;

8, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 65 tot 70 jaar oud is;

6, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 70 tot 75 jaar oud is;

4, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 75 tot 80 jaar oud is;

2, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 80 jaar oud is.

Belgian inheritance tax