law : inheritance : valuation

Wetboek der Successierechten

Hoofdstuk III: Waardering van het belastbaar actief : Afdeling II. Bijzondere regelen

Artikel 21 anno 2007:

In afwijking van artikel 19, wordt de belastbare waarde der tot de nalatenschap behorende goederen als volgt vastgesteld:

VI. Voor het op het hoofd van een derde gevestigde vruchtgebruik, door de jaarlijkse opbrengst van de goederen, berekend tegen 4 % van de waarde van de volle eigendom, vermenigvuldigd met het onder nummer V aangeduide cijfer.

Commentaar

Als men het cijfer onder nummer V (dat het aantal jaren levensverwachting aangeeft) vermenigvuldigt met het cijfer 4 (dat de jaarlijkse opbrengt weergeeft) bekomt men de waarde van het vruchtgebruik.

De waarde van het vruchtgebruik
plus
De waarde van de blote eigendom
geven
De waarde van de volle eigendom.
Men kan deze waarden overzichtelijk weergeven als volgt ...

Vruchtgebruik