Wetboek der Successierechten

Hoofdstuk III: Waardering van het belastbaar actief : Afdeling II. Bijzondere regelen

Artikel 22 anno 2007:

Worden voor de toepassing van artikelelen 21 en 66/1 met vruchtgebruik gelijkgesteld, de rechten van gebruik en bewoning, alsmede het recht op vruchten, inkomsten of opbrengsten.

Indien de lijfrente, de levenslange prestatie of het vruchtgebruik op het hoofd van twee of meer personen is gevestigd, is de in aanmerking te nemen leeftijd die van de jongste persoon.

Belgian inheritance tax