law : inheritance : valuation
Handboek vlaamse successierechten

Waardering belastbaar actief

Verkoopwaarde : Aandelen

Voorafgaande schatting

Openbare effecten

Vruchtgebruik en blote eigendom

In het buitenland gelegen onroerende goederen

Schuldvordering

Rente

KI