Handboek vlaamse successierechten

Waardering belastbaar actief : blote eigendom

Artikel 21 Vl. W. Succ.

Artikel 22 Vl. W. Succ.

Artikel 67 Vl. W. Succ.

De waarde van blote eigendom wordt berekend door de forfaitair berekende waarde van het vruchtgebruik af te trekken van de verkoopwaarde van de volle eigendom.