Handboek vlaamse successierechten

Waardering belastbaar actief : in het buitenland gelegen onroerende goederen

Artikel 21 Vl. W. Succ.

Verkoopwaarde die blijkt uit akten en bescheiden:

- aangiften van nalatenschap ingediend in in het buitenland (waarop geen kritiek is gevolgd). Men kan de bewijzen van betaling van de buitenlandse successierechten voorleggen.