Handboek vlaamse successierechten

Waardering belastbaar actief : renten

Artikel 21 Vl. W. Succ.

In 3 gevallen wordt een forfaitaire waarde aangenomen (in plaats van de verkoopwaarde van de rente):

1) Altijddurende renten
20 maal de jaarlijkse prestatie, behoudens oorzaken tot waardevermindering

2) Lijfrenten
het jaarlijks bedrag vermenigvuldigd met een leeftijdsgebonden cijfer

3) Tijdelijke renten

Artikel 23 Vl. W. Succ.