Handboek vlaamse successierechten

Waardering belastbaar actief : schuldvordering

Schuldvorderingen waarvan het bedrag bepaald is
Het nominaal bedrag van het kapitaal moet worden aangegeven, alsmede de vervallen doch niet-betaalde interesten.

Indien er een oorzaak van waardevermindering bestaat, mag de schuldvordering geschat worden op haar verkoopwaarde.


Schuldvorderingen waarvan het bedrag onbepaald is
- onteigeningsvergoedingen
- sommige schadevergoedingen
Artikel 24 Vl. W. Succ. : regularisatie bij de defintieve bepaling van het bedrag