Handboek vlaamse successierechten

Waardering belastbaar actief : verkoopwaarde

Artikel 19 Vl. W. Succ.

De nagelaten goederen moeten in principe op hun verkoopwaarde op datum van overlijden worden aangegeven.

De wetgever heeft hierop uitzonderingen voorzien:

- openbare effecten

- vruchtgebruik en blote eigendom

- in het buitenland gelegen onroerende goederen

- Schuldvordering

- Rente

- KI