Handboek vlaamse successierechten

Waardering belastbaar actief : vruchtgebruik

Artikel 21 Vl. W. Succ.

De jaarlijkse opbrengst (forfaitair berekend tegen 4 procent van de waarde van de volle eigendom)
wordt vermenigvuldigd met een leeftijdsgebonden cijfer.

Het bekomen bedrag geeft fortaitair de waarde van het vruchtgebruik (en niet de verkoopwaarde).

De waarde van de blote eigendom.

Artikel 22 Vl. W. Succ.

Artikel 67 Vl. W. Succ.