Voor het berekenen der successierechten wordt de waarde van aandelen die in de prijscourant staan aan de hand daarvan gewaardeerd.

Hier enkele prijscouranten.  Mei 2003 - Juni 2003

De prijscourant verschijnt in het Belgisch Staatsblad rond de 20ste van iedere maand. Hij bevat een opgave van de waarde van een heel aantal aandelen en obligaties. Het is aan de hand van deze waarden dat men de waarde bepaalt van deze aandelen en obligaties in het kader van de aangifte van nalatenschap (voor de betaling der successirechten).

In de aangifte moet men alle aandelen waarderen volgens dezelfde prijscourant.

Men mag wel kiezen tussen de 3 prijscouranten van de 3 maanden na de maand waarin het overlijden plaatsvond.