Na de aangifte van nalatenschap heeft de ontvanger nog de tijd om een herschatting van de waarden te vragen. Deze termijn bedraagt 2 jaar.

 

Indien men tot een verkoop van onroerende goedreen die behoren tot de nalatenschap komt binnen deze termijn, dan zal men erop moeten letten niet aan een hogere prijs te verkopen dan deze die werd aangegeven in de nalatenschap. Mocht dit toch het geval zijn, dan zal men een bijvoeglijke aangifte van nalatenschap indienen, waardoor op de meerprijs bijkomende successierechten zullen moeten worden betaald.