erfgenaam

Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk III : Waardering van het Belastbaar actief

Afdeling I : Algemene regelen

Artikel 19
De belastbare waarde der goederen die het actief van de nalatenschap van een Rijksinwoner uitmaken, en der aan het recht van overgang bij overlijden onderworpen onroerende goederen, is de door de aangevers te schatten verkoopwaarde ten dage van het overlijden.
Voor de waardering der goederen waarvan de schijnbare eigendom op het hoofd van de overledene berust, wordt er geen rekening gehouden met de waardevermindering die zou kunnen voortspruiten uit de wederroepelijkheid van de titel van verkrijging van de overledene.

Artikel 20: Voorafgaande schatting

Afdeling II : Bijzondere regelen


Artikel 21 : In afwijking van artikel 19, wordt de belastbare waarde der tot de nalatenschap behorende goederen als volgt vastgesteld:)