De nalatenschap en het testament

Indien de overledene een eigenhandig testament heeft gemaakt, dan moet dit na het overlijden worden neergelegd onder de minuten van een notaris, zodat vermeden wordt dat het zou 'verdwijnen'. (1.)

Er bestaat een Centraal Register der Testamenten. Dit is in handen van de Federatie van Belgische Notarissen. Via een notaris kan men navraag doen om te weten te komen of de overledene een testament heeft gemaakt (2.)

Indien de overledene een eigenhandig testament heeft gemaakt, zullen de algemene legatarissen in het bezit moeten worden gesteld van de nalatenschap door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg (3.)

(4.)

(5.)