law : insurance : act

Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992

Titel I. - De landsverzekeringsovereenkomst in het algemeen

inleidende bepalingen - Bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten - Bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade. Bepalingen eigen aan de verzekering tot uitkering van een vast bedrag.

Titel II. - Schadeverzekeringen:

- Algemene bepalingen
- Zaakverzekeringsovereenkomsten: algemeen - nadere bepalingen
- Rechtsbijstandverzekeringen

Titel III. - Persoonsverzekeringen:

- Gemeenschappelijke bepalingen
- Levensverzekeringsovereenkomsten
- Persoonsverzekeringsovereenkomsten andere dan levensverzekeringsovereenkomsten

Titel IV. - Slotbepalingen


notarieel wetboek