Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992

Titel I. - De landsverzekeringsovereenkomst in het algemeen

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen. Art. 1-3

HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten.
Afdeling I. - Het sluiten van de overeenkomst. Art. 4-7
Afdeling II. - Omvang van de dekking. Art. 8-9
Afdeling III. - Bewijs en inhoud van de overeenkomst. Art. 10
Afdeling IV. - Uitvoering van de overeenkomst. Art. 11-21
Afdeling V. - Beding ten behoeve van derden. Art. 22-23
Afdeling VI. - Niet-bestaan en wijziging van het risico. Art. 24-26
Afdeling VII. - Medeverzekering en taak van de eerste verzekeraar. Art. 27-28
Afdeling VIII. - Opzeggingswijzen. Art. 29
Afdeling IX. - Duur en einde van de overeenkomst. Art. 30-33
Afdeling X. - Verjaring. Art. 34-35
Afdeling XI. - Scheidsrechterlijke uitspraken. Art. 36

HOOFDSTUK III. - Bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade. Art. 37-47

HOOFDSTUK IV. - Bepalingen eigen aan de verzekering tot uitkering van een vast bedrag. Art. 48-50