Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992

Titel II. - Schadeverzekeringen:

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen. Art. 51-52

Hoofdstuk II. - Zaakverzekeringsovereenkomsten.
- Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen betreffende alle zaakverzekeringen.
- Afdeling II. - Nadere bepalingen betreffende sommige zaakverzekeringen.


Hoofdstuk III. - Aansprakelijkheidsverzekeringen. Art. 77-89

Hoofdstuk IV. - Rechtsbijstandverzekeringen. Art. 90-93