Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992

Titel II. - Schadeverzekeringen
Hoofdstuk II. - Zaakverzekeringsovereenkomsten.
Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen betreffende alle zaakverzekeringen

Onderafdeling I. - Verzekerbare waarde. Art. 53-55

Onderafdeling II. - Verplichtingen van de verzekerde. Art. 56

Onderafdeling III. - Overdracht onder de levenden. Art. 57

Onderafdeling IV. - Betaling van de schadevergoeding en voorrecht van de verzekeraar. Art. 58-60


Afdeling II. - Nadere bepalingen betreffende sommige zaakverzekeringen.