Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992

Titel II. - Schadeverzekeringen
Hoofdstuk II. - Zaakverzekeringsovereenkomsten.
Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen betreffende alle zaakverzekeringen.
Afdeling II. - Nadere bepalingen betreffende sommige zaakverzekeringen.

Onderafdeling I. - Brandverzekering. Art. 61-68

Onderafdeling Ibis - De verzekering tegen natuurrampen wat betreft eenvoudige risico's.

Onderafdeling II. - Oogstverzekering. Art. 69

Onderafdeling III. - Krediet- en borgtochtverzekering. Art. 70-76