Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992

Titel III. - Persoonsverzekeringen:

Hoofdstuk II. - Levensverzekeringsovereenkomsten

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Afdeling II. - Verzekerd risico

Afdeling III. - Betaling van de premies en inwerkingtreding van de overeenkomst

Afdeling IV. - Rechten van de verzekeringnemer

Afdeling V. - Rechten van de begunstigde

Afdeling VI. - Verzekering tussen in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoten