Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992

Titel III. - Persoonsverzekeringen: Hoofdstuk II. - Levensverzekeringsovereenkomsten

Afdeling IV. - Rechten van de verzekeringnemer

A. Begunstiging: Art. 106-111

B. Herroeping van de begunstiging : Art. 112-113

C. Afkoop en reductie. Art. 114

D. Opnieuw in werking stellen van de overeenkomst. Art. 115

E. Voorschot op de in de overeenkomst verzekerde prestaties. Art. 116

F. Inpandgeving van de rechten uit de overeenkomst. Art. 117-118

G. Overdracht van de rechten uit de overeenkomst. Art. 119-120