Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992
Titel III. - Persoonsverzekeringen: Hoofdstuk II. - Levensverzekeringsovereenkomsten

Afdeling V. - Rechten van de begunstigde

Volledige wettekst

A. Recht op de verzekeringsprestaties. (Art. 121)

B. Aanvaarding van de begunstiging (Art. 122-123)

C. Rechten van de erfgenamen van de verzekeringnemer ten aanzienvan de begunstigde (Art. 124)

D. Rechten van de schuldeisers van de verzekeringnemer ten aanzien van de begunstigde (Art. 125-126)