Wijziging van de begunstigde van een levensverzekering

Een wijziging dient schriftelijk te worden gedaan: B. Herroeping van de begunstiging : Art. 112-113

Wanneer men de wijziging bij testament doet (wat toch een geschrift is, en soms verkozen wordt door de testator omwille van de discretie van een testament), zal men tijdig de verzekeraar hiervan op de hoogte brengen, zoniet kan deze de uitkering doen aan de oude begunstigde gezien artikel 106 par. 3.

De aanvaarding van de begunstiging zal anno 2007 meestal pas plaatsvinden na het overlijden.
Gezien artikel 121 worden de rechten van de begunstigde definief na zijn aanvaarding. Men zal hiermee rekening houden bij de wijziging van de begunstigde (voor het overlijden).
Schenking 2007: topics - dialogen - clausules