Levensverzekering en successierecht

Iemand zou zijn vermogen kunnen betalen aan een levensverzekingspremie en zijn erfgenamen als begunstigden van de levensverzekering aanwijzen.

Die persoon zal dan zonder vermogen overlijden, terwijl zijn erfgenamen een rijkelijke levensverzekings zullen uitbetaald krijgen.

Aangezien er geen vermogen voorhanden is, zouden er geen successierechten verschuldigd zijn, maar ingevolge artikel 8 W. Succ. zullen de bedragen van de levensverzekering fictief geacht worden tot tot het actief der nalatenschap te behoren.

Voor de premies betaald door gehuwden met een gemeenschapsstelsel voorziet artikel 8 W. Succ. een bijzondere regeling.
e-notaris.be
Successierechten 2007 : topicsdialogenclausules