De erfgenamen van een verzekeringnemer

Bij het openvallen van de nalatenschap van iemand die een levensverzekering heeft afgesloten, kan er soms sprake zijn van een onrechtstreekse schenking ingevolge de levensverzekering.

En een schenking heeft soms belangrijke burgerrechetlijke gevolgen, met name op het vlak van inbreng en inkorting. Maar de artikel 124 Wet op de landverzekeringsovereenkomst legt die inbreng en inkorting aan banden.

Wanneer er geen animus donandi ('de geestesgesteldheid om iemand iets te willen schenken') is, kan er geen sprake zijn van schenking.

Wanneer begunstiging door een levensverzekering een (onrechtstreekse) schenking is, is niet evident.
Schenking 2007: topics - dialogen - clausules