De beroepsverzekeraar en inlichtingen aan de fiscus

Alle verzekeringen tegen brand en dergelijke gevaren voor roerende lichamelijke zaken die eigendom zijn van een overledene moeten worden meegedeeld aan de fiscus.

De verzekeraar heeft 1 maand de tijd.

De fiscus zal deze contracten gebruiken om successierecht te kunnen heffen op deze lichamelijke roerende goederen die eigendom zijn van de overledene.

Volgende bladzijde >>

law - insurance - inheritance