law - insurance - life

Het antwoord van een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij

"... bevestigen wij u dat onze maatschappij gehouden is tot naleving van het beroepsgeheim, zoals opgelegd door de Luxemburgse wetgeving.
in deze context zijn, behalve de door de wet voorziene uitzonderingen (voornamelijk de Luxemburgse gerechtelijke en controle-instanties) de enige personen die gerechtigd zijn inzage tekrijgen in vertrouwelijk informatie van een levensverzekeringscontract de verzekeringnemer (tijdens de looptijd van het contract) en d begunstigde(n) (vanaf de vervaldatum "leven" of "overlijden" van het contract.
Elke ander persoon dient dan ook als een derde aan het contract beschouwd te worden , aan wie uiteraard geen enkele inlichting kan verstrekt worden, zelfs geen bevestiging of ontkenning van het bestaan van een contract.