25 juni 1992. - Wet op de landverzekeringsovereenkomst.

Afdeling VI. - Verzekering tussen in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoten.

Onderafdeling I. - Algemene bepalingen.

Art. 127. Verzekeringsprestaties.

De aanspraken ontleend aan de verzekering die een in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot ten behoeve van de andere of van zichzelf heeft bedongen is een eigen goed van de begunstigde echtgenoot.

Rechtspraak - Rechtsleer - Commentaar


Art. 128