25 juni 1992. - Wet op de landverzekeringsovereenkomst.

Afdeling VI. - Verzekering tussen in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoten.

Onderafdeling I. - Algemene bepalingen.

Art. 127.

Art. 128. Vergoeding van premiebetalingen.

Aan het gemeenschappelijk vermogen is geen vergoeding verschuldigd behalve voor zover de premiebetalingen die ten laste van dat vermogen zijn gedaan, kennelijk de mogelijkheden ervan te boven gaan.