De levensverzekering in het notariaat

Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel

Artikel 127 en 128 Wet landsverzekeringspovereenkomst

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 1999

Het huwelijkscontract

Echtscheiding door onderlinge toestemming

De vereffening-verdeling