Levensverzekeringen en pensioenen in de notariele praktijk

Huwelijksvermogensrecht - Erfrecht - Beschermingsstatuten

Er bestaat een conflict tussen enerzijds de wet op de Landverzekeringsovereenkomst en anderzijds het gemene huwelijksvermogensrecht.

Dit werd bevestigd door het arrest van 26 mei 1999 van het Arbitragehof.


Er bestaat een dialoog met pro en contra argumanten om deze kwestie te regelen in een huwelijkscontract.