Levensverzekeringen en pensioenen in de notariele praktijk

Huwelijksvermogensrecht - Erfrecht - Beschermingsstatuten

De problemen in verband met het erfrecht zijn gelijkaardig aan die in verband met het huwelijksvermogensrecht.

Hier komt de begunstigde echtgenoot van een levensverzekering-spaarproduct in conflict met de ontgoochelde erfgenamen van de overleden echtgenoot.