Verzekering bij een koop-verkoop overeenkomst

Ongevallen verzekering

Door het notariaat wordt aan kopers een gratis ongevallen verzekering aangeboden bij de aankoop van een onroerende goed. Ook immobiliŽnmakelaars bieden dezelfde tijdelijke gratis verzekering vaak aan. Enkel de periode tussen het ondertekenen van de compromis en het verlijden van de notariŽle akte wordt gedekt.

 

Verzekering als eigenaar van onroerend goed

bron: Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992

Onderafdeling III. - Overdracht onder de levenden. Art. 57. Overdracht onder de levenden van een verzekerde zaak. ß 1. In geval van overdracht onder de levenden van een onroerend goed, eindigt de verzekering van rechtswege drie maanden na de datum van het verlijden van de authentieke akte. Tot het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, blijft de aan de overdrager verleende dekking gelden voor de overnemer, tenzij deze laatste dekking geniet uit hoofde van een andere overeenkomst. ß 2. In geval van overdracht onder de levenden van een roerend goed, eindigt de verzekering van rechtswege zodra de verzekerde het goed niet meer in zijn bezit heeft, tenzij de partijen bij de <verzekeringsovereenkomst> een andere datum hebben bedongen. Onderafdeling IV.