law : international : absentee

Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk II. - Natuurlijke personen

Afdeling 3. - Afwezigheid

Recht toepasselijk op de afwezigheid


  Art. 41. De afwezigheid wordt beheerst door het recht van de Staat waarvan de persoon bij zijn verdwijning de nationaliteit had.

  Het voorlopig beheer van de goederen van de afwezige wordt beheerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied de persoon zijn gewone verblijfplaats had bij zijn verdwijning of, indien dit recht niet in die mogelijkheid voorziet, door het Belgisch recht.

nationality.be