Belgisch Internationaal privaatrecht anno 2005

Het Wetboek internationaal privaatrecht
inleiding - algemene bepalingen - bevoegdheid

Het nieuwe IPR voor personen- en familierecht:
staat en bekwaamheid - naam - afwezigheid - huwelijk - huwelijksvermogen - echtscheiding - samenleving - afstamming - adoptie - ouderlijk gezag - onderhoudsverplichtingen

Het nieuwe IPR voor overeenkomsten, onrechtmatige daad en vennootschappen

Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen en authentieke akten onder het Wetboek van internationaal privaatrecht

Nieuwe Europese IPR-regels

Europese regels inzake bewijs en betekening, erkenning en tenuitvoerlegging

Kennisgeving en betekening van akten in het buitenland