Het Wetboek Internationaal Privaatrecht en de notariele praktijk

Staat en bekwaamheid en bescherming van onbekwamen

Staat en bekwaamheid - Bescherming van onbekwamen

Met staat en bekwaamheid bedoelt men traditioneel het personeel statuut

Het wetboek voorziet in een residuaire regel: nationale wet

Het wetboek voorziet in een beperkt renvoi inzake bekwaamheid

Een verandering van nationaliteit heeft geen invoed op de bekwaamheid

nationality.be