law : international : code

Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen - Hoofdstuk II. - Natuurlijke personen

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie - Hoofdstuk IV. - De relatie van samenleven

Hoofdstuk V. - Afstamming - Hoofdstuk VI. - Onderhoudsverplichtingen

Hoofdstuk VII. - Erfopvolging - Hoofdstuk VIII. - Goederen

Hoofdstuk IX. - Verbintenissen - Hoofdstuk X. - Rechtspersonen

Hoofdstuk XI. - Collectieve procedures van insolventie - Hoofdstuk XII. - Trust
 
Hoofdstuk XIII. - Slotbepalingen

16 juli 2004 Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht

(Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op : 27-07-2004)

Circulaire - Uitgebreide inhoudstafel: 2004