Belgische wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Voorafgaande bepaling: Bedoelde aangelegenheid. Art. 1
Onderwerp: Onderwerp. Art. 2
Vaststelling van de nationaliteit, de woonplaats en de verblijfplaats
Nationaliteit - Woonplaats en gewone verblijfplaats

Rechterlijke bevoegdheid:
Internationale bevoegdheid gebaseerd op de woonplaats of verblijfplaats van de verweerder
Uitbreiding van de internationale bevoegdheid door wilskeuze. Art. 6
Uitsluiting van de internationale bevoegdheid door wilskeuze. Art. 7
Vordering tot vrijwaring of tot tussenkomst en tegenvordering. Art. 8
Internationale samenhang. Art. 9
Voorlopige en bewarende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen. Art. 10
Uitzonderlijke toekenning van internationale bevoegdheid. Art. 11
Onderzoek van internationale bevoegdheid. Art. 12
Interne bevoegdheid. Art. 13
Internationale aanhangigheid. Art. 14

Conflictenrecht.
Toepassing van buitenlands recht. Art. 15
Herverwijzing. Art. 16
Staten met meer dan één rechtsstelsel. Art. 17
Wetsontduiking. Art. 18
Uitzonderingsclausule. Art. 19
Voorrangsregels. Art. 20
Openbare orde-exceptie. Art. 21

Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten.
Erkenning en uitvoerbaarverklaring van buitenlandse rechterlijke beslissingen. Art. 22
Bevoegdheid en procedure voor de erkenning of de uitvoerbaarverklaring. Art. 23
Stukken over te leggen met het oog op de erkenning of de uitvoerbaarverklaring. Art. 24
Gronden voor weigering van de erkenning of de uitvoerbaarverklaring Art. 25
Bewijskracht van buitenlandse rechterlijke beslissingen. Art. 26
Erkenning en uitvoerbare kracht van buitenlandse authentieke akten. Art. 27
Bewijskracht van buitenlandse authentieke akten. Art. 28
Feitelijk gevolg van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten. Art. 29
Legalisatie. Art. 30
Vermelding en overschrijving van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten inzake staat en bekwaamheid Art. 31

 

2747.com / law / Internationaal privaatrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht