Wetgeving inzake het Belgisch IPR

inhoudstafel Wetboek van internationaal privaatrecht anno 2006

Het wetboek van internationaal privaatrecht is in werking getreden op 1 oktober 2004.

 

 

2747.com / law / international / divorce

contact

Internationaal privaatrecht

Familiaal vermogensrecht

Familierecht

Echtscheidingsrecht

Notarieel internationaal privaatrecht

Notarieel familierecht

Gerechtelijk privaatrecht

Zakenrecht