Wetboek van internationaal privaatrecht anno 2006

Algemene bepalingen

Voorafgaande bepaling , Onderwerp , Vaststelling van de nationaliteit, de woonplaats en de verblijfplaats , Rechterlijke bevoegdheid , Conflictenrecht , Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten

 

Natuurlijke personen

Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen , Naam en voornamen , Afwezigheid

 

De huwelijksrelatie

Internationale bevoegdheid , Recht toepasselijk op de huwelijksbelofte , Recht toepasselijk op het huwelijk , Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen , Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed

 

De relatie van samenleven

Begrip “relatie van samenleven” , Internationale bevoegdheid inzake de relatie van samenleven , Recht toepasselijk op de relatie van samenleven

 

Afstamming

Oorspronkelijke afstamming , Adoptieve afstamming

 

Onderhoudsverplichtingen

Internationale bevoegdheid inzake onderhoudsverplichtingen , Recht toepasselijk op de onderhoudsverplichting , Overeenkomst tot verstrekking van onderhoud, Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de onderhoudsverplichting

 

Erfopvolging

Internationale bevoegdheid inzake erfopvolging , Recht toepasselijk op de erfopvolging , Keuze van het recht toepasselijk op de erfopvolging , Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de erfopvolging , Nadere regels inzake de verdeling , Beheer en overgang van de nalatenschap , Vorm van de uiterste wilsbeschikkingen, Interpretatie van de uiterste wilsbeschikkingen

 

Goederen

Internationale bevoegdheid , Toepasselijk recht , Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen

 

Verbintenissen

Internationale bevoegdheid , Toepasselijk recht , Keuze van het recht toepasselijk op verbintenissen voortvloeiend uit een onrechtmatige daad

 

Rechtspersonen

Internationale bevoegdheid inzake rechtspersonen , Recht toepasselijk op rechtspersonen , Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op rechtspersonen, Verplaatsing van de voornaamste vestiging , Fusie , Rechten voortvloeiend uit een openbare uitgifte , Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen

 

Collectieve procedures van insolventie

Toepassingsgebied , Definities , Internationale bevoegdheid inzake insolventie , Recht toepasselijk op de collectieve procedures van insolventie , Plicht tot informatieverstrekking en samenwerking , Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen inzake insolventie

 

Trust

Kenmerken van de trust , Internationale bevoegdheid inzake trust , Recht toepasselijk op de trust , Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de trust

 

Slotbepalingen

Overgangsbepalingen , Wijzigingsbepalingen , Opheffingsbepalingen , Inwerkingtreding

 

2747.com / law / international / code / Belgie

contact

Internationaal privaatrecht

Familiaal vermogensrecht

Familierecht

Echtscheidingsrecht

Notarieel internationaal privaatrecht

Notarieel familierecht

Gerechtelijk privaatrecht

Zakenrecht