Het Belgisch IPR. verwijzingscategorie: echtscheiding

Het bekomen van de echtscheiding in Belgie (rechtsmachtafbakening)

De echtscheiding bekomen in het buitenland

 

De relevante verwijzingscategorie

Toepasselijk recht bepaalt gronden en voorwaarden der echtscheiding

 

De relevante aanknopingsfactoren en het daaruit voortvloeiend toepasselijk recht

Echtscheiding en ontbinding: Gewone verblijfplaats (art 55 WIPR)

Onderhoudsverplichtingen:

Ouderlijk gezag en beheer van de goederen van een kind:

Verdeling van de goederen:

 

De inhoud van de echtscheiden toestand (Gevolgen van de echtscheiding)

De scheiding van tafel en bed

2747.com / law / international / divorce

contact

Internationaal privaatrecht

Familiaal vermogensrecht

Familierecht

Echtscheidingsrecht

Notarieel internationaal privaatrecht

Notarieel familierecht

Gerechtelijk privaatrecht

Zakenrecht

Het Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

artikel 55 WIPR

De Wet Rolin

Voor het invoeren van de wetboek van internationaal privaatrecht was in Belgie de wet Rolin van toepassing die vooral  de toelaatbaarheid van de echtscheding tussen een belg en een vreemdeling regelde.

Trefwoorden inzake internationaal recht in Belgie:

nalatenschap

huwelijk

apostille

legalisatie