Uitvoerbaarheid in het Belgisch internationaal privaatrecht

De mogelijke betekenissen van vreemde akten en gerechtelijke beslissingen in onze rechtsorde

Europese verdragen en verordeningen: EEX

Andere verdragen

Het Belgische gemene recht betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van vreemde gerechtelijke beslissingen

Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde scheidsrechtelijke beslissingen

Tenuitvoerlegging van vreemde authentieke akten

 

2747.com / law / international / enforcement

contact

 

Internationaal privaatrecht

Familiaal vermogensrecht

Familierecht

Notarieel recht

Notarieel familierecht

Gerechtelijk privaatrecht

 

Voor de invoering van het wetboek van internationaal privaatrecht, werd in artikel 570 Gerechtelijk Wetboek voorzien in een procedure om in Belgie vreemde gerechtelijke beslissingen hier uitvoerbaar te verklaren.

 

by www.2747.com / law / Belgie