Het Wetboek Internationaal Privaatrecht en de notariele praktijk

Staat en bekwaamheid en bescherming van onbekwamen

Staat en bekwaamheid - Bescherming van onbekwamen

De beschermingsregels inzake de bescherming van onbekwamen sluiten aan bij die inzake ouderlijk gezag en voogdij.