Belgisch wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk  XI. - Collectieve procedures van insolventie

Toepassingsgebied. Art. 116

Definities. Art. 117

Internationale bevoegdheid inzake insolventie. Art. 118

Recht toepasselijk op de collectieve procedures van insolventie. Art. 119

Plicht tot informatieverstrekking en samenwerking. Art. 120

Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen inzake insolventie. Art. 121