EEX-Verdrag

Titel I. - Toepassingsgebied - Titel. II - Bevoegdheid

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 2. Onverminderd bepalingen van dit Verdrag worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een verdragsluitende Staat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die Staat.

Artikel 3.

Artikel 4.

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Toetredingsverdrag 1989

Later is er nog een tweede zin toegevoegd aan artikel 2 EEX-Verdrag:

Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van de Staat waar zij woonplaats hebben, gelden de regels van rechterlijke bevoegdheid, die op de eigen onderdanen van de Staat van toepassing zijn.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht