Belgische wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Voorlopige en bewarende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen


Art. 10. In dringende gevallen zijn de Belgische rechters ook bevoegd om voorlopige of bewarende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen te bevelen betreffende personen of goederen die zich in België bevinden bij de instelling van de vordering, zelfs indien de Belgische rechters krachtens deze wet niet bevoegd zijn om van de zaak zelf kennis te nemen.