Belgische wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Onderzoek van internationale bevoegdheid


Art. 12. De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, onderzoekt ambtshalve zijn internationale bevoegdheid.